Tarieven


Voor particulieren: € 85,= per uur excl. BTW (21%). Inclusief: € 102,85 per uur.
Via bedrijven: € 105,= per uur excl. BTW (21%). Inclusief: € 127,05 per uur.
De sessies duren gemiddeld 1 á 1½ uur, inclusief voorbereiding en verslaglegging. 
  
Reiskosten:
Auto: € 0,25 per km. (+ 21% btw)
OV: o.b.v. 2e klasse (+ 21% btw)


Coaching doe ik in principe vanuit mijn kantoor aan de Prof. Lorentzlaan 54, 1181 WL in Amstelveen.
Intakegesprek: duurt een 1 uur en is vrijblijvend; Wordt pas in rekening gebracht als de coachee een traject gaat doorlopen.
Individuele coachsessie: duurt 1 uur
Evaluatie:  duurt 1 uur
Nazorgtraject: naar behoefte per Skype of een follow-up sessie (verspreid over een periode van 6 maanden)

Facturatie:
We factureren na afloop van het gehele coach traject. Betaling binnen 14 dagen.


Een afspraak afzeggen:
Kan je om welke reden dan ook niet komen op een afspraak? Meldt het dan minimaal 24uur van tevoren telefonisch, per sms of email.
Blijf je in gebreke, dan worden de kosten van de afspraak aan jouw doorberekend.
Afspraak afzeggen:
telefoon:  06 16172425
sms:        06 16172425

Vergoedingsmogelijkheden
Door de werkgever
Werkgevers zijn veelal bereid om de kosten van coaching te vergoeden. Het gaat in dit geval veelal om de mogelijkheden in het kader van loopbaanontwikkeling, competentieontwikkeling en preventie van ziekteverzuim (bijvoorbeeld burn-out). In het kader van re-integratie en outplacement zijn ze dit veelal verplicht (wet verbetering poortwachter). Informeer bij personeelszaken, arbodienst of de bedrijfsarts naar de mogelijkheden.

Door de belastingdienst
Belastingaftrek kan mogelijkheden bieden voor een tegemoetkoming in de kosten. Voor zelfstandig ondernemers is coaching in veel gevallen aftrekbaar in het kader van scholing. Bij niet zelfstandigen is het aftrekbaar als het doel het verkrijgen van een (nieuwe) baan is. Voor de aftrekbaarheid dient er een verband te bestaan met een verbetering van de inkomenspositie of het verwerven van een (nieuwe) baan. Nb. aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer voordat je met de coaching van start gaat bij je belastingadviseur of de belastingdienst over de vergoedingsmogelijkheden.

Door UWV of gemeente
Heb je een WW- ,arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA/WAO) of WWB uitkering en ben je op zoek naar werk? Dan kun je in bepaalde gevallen een re-integratieovereenkomst aanvragen. Je kiest dan zelf een re-integratiepartner waarmee je een plan opstelt om weer aan werk te komen. Het UWV of de gemeente vergoedt dan onder bepaalde omstandigheden de kosten. Meer informatie hierover kun je lezen op de website van het UWV. Ga bij je arbeidsdeskundige of re-integratiecoach van het UWV of de gemeente na of je in aanmerking komt voor een traject.