De hoofddoek bij het politie-uniform

Als in Amsterdam de discussie wordt aangezwengeld, buitelen voor- en tegenstanders over elkaar heen. Principiële en meer maatschappelijk georiënteerde argumenten vliegen over tafel en praatprogramma's worden gevuld. Een teken dat hiermee een heel gevoelige snaar is geraakt.

Maar, moet het eigenlijk wel gaan over een hoofddoek of andere uitingsvorm van een aangehangen religie of levensovertuiging? Ligt het ware probleem niet eerder bij de mate waarin politiemensen met een migratie achtergrond bij de politie geaccepteerd zijn of zich geaccepteerd voelen. Wie herinnert zich niet alle publicaties over vormen van uitsluiting, gelijke kansen, je meer moeten bewijzen tot aan discriminatie toe. Niet vreemd te bedenken dat mensen met een migratie achtergrond er weinig voor voelen om bij de politie te gaan werken of als ze eenmaal wel de stap hebben gezet, soms gefrustreerd die organisatie weer verlaten. Dit heeft waarschijnlijk nauwelijks iets te maken met het feit er geen hoofddoek in het uniformpakket zit.

De fase van overtuiging dat multiculturele diversiteit bij de politie een noodzakelijke kwaliteit is, zijn we nu wel voorbij schat ik zo in. Het publieke debat over een hoofddoek of andere uitingsvorm bij het uniform lijkt nu het ware debat, namelijk waarom lukt het maar moeilijk om meer kleur bij de politie te krijgen, te overschaduwen. Wat mij betreft gaat het weer daarover.
Natuurlijk moeten we voor een kwalitatief betere politie werken aan een meer multicultureel samengestelde politie. Niet alleen omdat de samenleving zich in haar politie wilt herkennen en haar om die reden moet blijven accepteren, maar ook en vooral omdat het bestrijden van criminaliteit haast niet meer doelmatig kan plaatsvinden als de politie niet meer expertise en kleur binnen haar gelederen brengt.

Hoe ervoor te zorgen dat politiemensen met een migratie achtergrond zich bij de politie welkom voelen en niet te maken krijgen met mechanismen van uitsluiting, dat is wat mij betreft de vraag. Wanneer zij zich welkom en gewaardeerd weten en voelen, zal het minder lastig worden om meer goede krachten met een migratie achtergrond bij de politie te krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat het dan niet meer relevant zal zijn om het over een hoofddoek te hebben.
Coaching op dit thema bij de politie kan uitkomst bieden voor politiemensen die hiermee worstelen of met persoonlijke dilemma’s kampen. Coaching kan helpen om tot inzichten te geraken en persoonlijke competenties en vaardigheden te versterken. Competenties en vaardigheden die helpen om de zelfredzaamheid te vergroten.