Als je blijft doen wat je deed, dan zal je krijgen wat je kreeg!


LG Coaching & Management is opgericht door Leo Graanoogst en is gericht op werkgerelateerde Performance coaching.

Loopt het niet zoals je wenst in het werk, lukt het steeds maar niet om je doelen te realiseren, vraag jij je af hoe iets nieuws aan te pakken of de gespannen verhouding met die collega of leidinggevende op te lossen, dan kunnen wij ervoor zorgen dat jij je bewust wordt van je eigen waarden, ambities en talenten en je hoe die kunt inzetten om je gewenste doel te bereiken. We reiken je vaardigheden aan zodat jij je weer sterk voelt om de noodzakelijke stappen te zetten en we begeleiden je daarbij.

Met oplossingsgericht coachen waarbij jij in het middelpunt staat, werken wij samen aan het versterken van jouw competenties.

Een bijzondere expertise biedt LG Coaching en Management ten aanzien van hoe in organisaties om te gaan met culturele diversiteit. In het bijzonder bij de politie, maar ook bij verwante organisaties zoals de Koninklijke Marechaussee, de douane en de beveiligingsbranche.
Als ervaringsdeskundige met een jarenlange ervaring bij de politie weten we wat het betekent om geconfronteerd te worden met mechanismen van uitsluiting en hoe je competenties en vaardigheden te ontwikkelen en in te zetten binnen deze organisaties.

We zijn uniek in onze manier van coaching bij multiculturele problematiek bij de politie en in het algemeen bij de sector veiligheid.
image-6291-4072-allteam.png?1410527326652
Leo Graanoogst